سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه امام صادق (ع) 
عضوهئیت علمی دانشنامه کلام اسلامی  
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
موسسه امام خمینی (ره) 
مدیریت علمی  
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
مرکز تخصصی مهدویت  
مقاله نویسى 
 
 
علمی پژوهشى 
تدریس 
مرکز تخصصی کلام اسلامی 
مدرس 
1384/07/04 
ادامه دارد 
کلام استدلالی و کلیات علم کلام 
تدریس 
حوزه علمیه امیرالمؤمنین (ع) تهران  
مدرس 
1369/07/02 
 
منطق و ادبیات عرب 
تدریس 
تهران - الزهرا و بنیاد موعود 
مدرس 
 
 
روش تحقیق کاربردی 
تدریس 
تهران و اسلام شهر و .... 
مدرس 
 
 
مبانی نظری اسلام 
تدریس 
قم - جامعة الزهرا 
مدرس 
 
 
کشف المراد 
تدریس 
قم - مرکز شیعه شناسی 
مدرس 
 
 
عقاید مورد هجوم در شیعه 
تدریس 
باقر العلوم - معصومیه 
مدرس 
 
 
کشف المراد