دلایل عقلی و نقلی امامت و مهدویت
44 بازدید
ناشر: شورای مدیریت تخصصی مهدویت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 4
زبان : فارسی
چکیده دلائل عقلی امام باوری در تمام هندسة معرفتی و عقیدتی و فقهی انسان تأثیر مستقیم دارد از همین رو بحث امامت از مباحث بسیار حساس حوزة دین اسلام شد. شیعه برای اثبات مدعای خویش (الهی بودن منصب امامت و اثبات امامت بلافصل حضرت علی و یازده فرزندش) دلایل عقلی و نقلی فراوان دارد. موضوع این جزوه «ادلة عقلی و نقلی اثبات مهدویّت» است، که در دو بخش اصلی تدوین می‌شود، ادلة عقلی و نقلی. ادلة عقلی اثبات مهدویّت هم در صدد اثبات لزوم و وجود فعلی امام است، یعنی سمت و سوی این بحث اثبات یک شخصیت الهی است که در استمرار جایگاه بلند هستی قرار داردو این وجود باید همواره در جهان باشد و در خاتمة هر بحث به نحوی تطبیق آن بر وجود حضرت مهدی انجام شده است. اثبات لزوم و استمرار وجود امام دلایل عقلی فراوانی دارد، هرچند تا امروز بنده کتابی و یا نوشته پیدا نکرده ام که تمام این دلایل را یکجا و به صورت منظم بحث کرده باشد، این جا به فهرست این دلایل اشاره می‌شود و بیان می‌شود که از این میان تنها به طرح چهار دلیل در این درسنامه بسنده می‌شود 1. دلیل جامعه شناختی با نگاه زمینی، 2. لزوم استمرار مفسر وحی، 3. برهان هدفمندی ، 4. دلیل استقرائی، 5. برهان لطف، 6. برهان عنایت، 7. قاعده امکان اشرف، 8. برهان واسطه فیض، 9. برهان انسان کامل.