آخرین سفر
51 بازدید
ناشر: حوزه علمیه قم - مرکز مطالعات
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
چکیده برزخ چکیده آخرین سفر معاد یعنی چه؟ آیا روح وجود دارد؛ به چه دلیل؟ ماهیت روح انسانی چیست و چه زمانی ایجاد می شود؟ روح انسان بعد از مرگ کجاست؟ احضار روح چیست؟ دلیل بر لزوم معاد چیست؟ آیا معاد جسمانی-روحانی است؟ تناسخ چیست و چرا باطل است؟ رجعت چیست و آیا تمام انسان ها رجوع می کنند؟ این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر در زمینه معاد و مراحل قیامت، همواره برای بشر مطرح بوده است. حدود 2200 آیه از قرآن-تقریباً یک سوم قرآن- و روایات زیادی از پیشوایان دینی به این مهم پرداخته اند. کتاب حاضر با استفاده از منابع دینی، به بحث در این زمینه می پردازد.